2000 bug prevod | englesko - srpski rečnik

2000 bug | englesko - srpski rečnik

2000 bug

imenicaračunari
Značenje:

2000 time problem

problem 2000. godine

muški rodračunari
Značenje:

Ime koje se odomaćilo za problem do koga je dovelo ograničenje starih računara i programa sa prelaskom iz 1999. u 2000. godinu. Radi uštede prostora u memoriji i na diskovima na starim računarima koji su imali ograničene memorije, programeri su često skraćivali stvari. Jedna od čestih skraćenica bila je skraćivanje zapisa godine na samo dve poslednje cifre. Na Novogodišnje veče 1999., koja je u tim računarima zabeležena kao 99.-ta godina će preći u 00 što se u tim računarima smatra 1900.-ta godina. Ogromne sume novca se daju na ispravljanje programa. Srećom, svet nije nestao dolaskom 2000-te godine. + prikaži više

Još sličnih reči

back | backy | bag | baggy | bake | Baku | BBC | BC | beak | beaky | beck | beg | bego | bick | bicky | big | bigg | biggie | bike | bikie | bikky | Biko | biog | Bk | BOAC | bock | bog | boggy | bokay | boke | boko | book | bookie | booky | buck | buckie | bucko | bug | buggy | 2000 bug

Reč dana 22.07.2024.

pridev, arhaično, zastarelo
muški rod, mineral
imenica, hemija
ženski rod, riba
22.07.2024.