vicinalan | srpski leksikon

1. vicinalan

pridev

Opštinski, seoski; vicinalna železnica, železnica, obično uzanog koloseka, koja vezuje samo obližnja mesta; sporedna železnica; vicinalni put, opštinski, seoski put, onaj koji vezuje samo susedna sela.

Prevedi vicinalan na:

francuski