triekija | srpski leksikon

1. triekija

ženski rodbotanika

Trodomost, trogubo izdvajanje biljaka (koje imaju muške, ženske i dvospolne cvetove).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

terkija | Trakija