termo | srpski leksikon

1. termo

prefiks

Predmetak u složenicama sa značenjem: toplota, toplotni, topao.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

teorem | teorema | teriom | terma | terme | trama | trauma | trem | trema | trimo | trom | tromeđa | tromeč | tromo | Turm

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci