stroboskop | srpski leksikon

1. stroboskop

muški rodfotografija

Živi točak, aparat osnovan na načelu zakašnjavanja svetlosnih utisaka: na unutrašnjoj površini jednog doboša nalazi se niz slika koje predstavljaju razne uzastopne položaje jednog tela koje se kreće (npr. konja u trku). Kada se doboš brzo okreće, pa se gleda kroz proreze na toj površini u unutrašnksot, izgleda kao da se to telo zaista kreće: zootrop.

Prevedi stroboskop na:

engleski | nemački

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci