stok | srpski leksikon;

stok

muški rod

Definicija:

(eng. stock) Lager, količina robe na stovarištu, količina robe na skladištu, količina robe na tržištu; glavnica, gotovina, osnovni kapital; naročito: državna glavnifca; udeo, ulog; državne obveznice koje su u opticaju (u Engleskoj); deonica, akcija.

štok | srpski leksikon;

štok

muški rod

Definicija:

1. Štap za pomaganje pri hodu; sprat, kat (kućni);
2. trg. stok.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sadžak | sadaka | sažetak | sa toga | sedec | stećak | steg | stega | stek | Stekić | stigao | STK | stog | stoga | stoik | stoički | stoka | Stokić | sudac | sudački

Reč dana

lens

imenica, botanika

mekler

muški rod, finansije

Ischim

imenica, geografija

cactus

muški rod, botanika

19.05.2022.