stigijski | srpski leksikon

1. stigijski

pridev

1. Koji pripada Stiksu i podzemnom svetu uopšte; fig. užasan, grozan, strašan, jeziv, paklen;
2. hem. Koji nagriza, koji najeda, kao npr. ćezap (zbog vode reke Stiksa, koja je po verovanju starih Grka bila otrovna).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci