spektrometar | srpski leksikon

1. spektrometar

muški rodfizika

Sprava za određivanje veličine skretanja bojenih zrakova spektra.

Prevedi spektrometar na:

engleski