soleja | srpski leksikon

1. soleja

ženski rod

Uzvišen prostor ispred oltara i ikonostasa na kome senalaze pevnice i amvon (u pravoslavnim crkvama).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

seljače | Slaj | sličuge | sloj | sluge | slučaj | Slušaj!

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci