skenirati | srpski leksikon

1. skenirati

glagol

Snimiti pomoću skenera.

skenirati | srpski leksikon

2. skenirati

glagolračunari

Učitati tekst, slike ili trakasti kod u računar. Postiže se pomoću uređaja koji se zove skener.

Prevedi skenirati na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

signirati