sistemski blok- ... | srpski leksikon

1. sistemski blok-dijagram

muški rodračunari

Logički tok automatske obrade podataka određenog sistema na računaru u njemu su obeležene samo grupe programa i njihova logička poveanost (grč.-fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci