singenezia | srpski leksikon

1. singenezia

ženski rodbotanika

Biljke čije su prašnične niti srasle na anterama (XIX klasa u Lineovom sistemu biljaka).