sferni | srpski leksikon;

sferni

pridev

Definicija:

Loptast, okrugao kao lopta; loptni, koji pripada lopti i površini lopte.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

savršen | savršeno | safirin | svršen | svršeno | svršeno! | severan | Severin | Severina | severni | severno | seferin | soverin | suva hrana | suveren | suvereni | suvereno | suviše žuran | sferičan

Reč dana

lens

imenica, botanika

mekler

muški rod, finansije

Ischim

imenica, geografija

cactus

muški rod, botanika

19.05.2022.