sekvestar | srpski leksikon

1. sekvestar

muški rodpravo (nauka)

Davanje na čuvanje (ili u ostavu) neke sprne stvari po sudskom nalogu ili po sporazumu stranaka u ruke trećem koji treba da je čuva do konačnog rešenja spora; uzabranjeno, uzapćeno dobro. (lat.)

sekvestar | srpski leksikon

2. sekvestar

muški rodmedicina

Istrulela kost koja se još drži u novostvorenoj koštanoj masi, odvojak.

Prevedi sekvestar na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sekvester