sektor | srpski leksikon;

sektor

muški rodmatematika

Definicija:

1. geom Isečak, deo kruga između luka i dva poluprečnika povučena iz središta do krajeva tog luka;
2. voj. Deo ili otsek borbene ili utvrđene linije;
3. U privredi: oblast proizvodnje gde se proizvodi na način svojstven toj oblasti (državni sektor, zadružni sektor, privatni sektor).
Odsek, ogranak. (lat.)

Prevedi sektor na:

engleski · francuski · nemački

sektor | srpski leksikon;

sektor

muški rodračunari

Definicija:

Jedinica za smeštanje podataka na disku, najmanja jedinica u koju je moguće upisati podatak. Formatirani diskovi podeljeni su na staze i sektore. Staza je krug na disku u kome su smešteni podaci. Svaka staza je podeljena na sektore. Na PC računaru svaki sektor prima po 512 bajtova podataka.

Prevedi sektor na:

engleski · francuski · nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sekatura | Sikter! | sikteruša | Skadar | skitara | skuter

Reč dana

Freiherr

imenica, gramatika

poliemija

ženski rod, medicina

Langkofel

imenica, geografija

lapin

muški rod, životinja

25.05.2022.