segment | srpski leksikon

1. segment

muški rod

Otsečak; geom. otsečak, deo (kružne) površine između luka i njegove tetive; deo nekog luka otsečen pravom ili ravni; zool. prstenak, pl. segmenti, prstenci; biol. ćelija obrazovana cepljenjem ili segmentacijom. (lat.)

segment | srpski leksikon

2. segment

muški rodračunari

Parče ili deo nečega. Na PC-ju, segment je blok memorije od 64 K.

Prevedi segment na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Sigmund | skameniti

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci