rektor | srpski leksikon

1. rektor

muški rod

Upravitelj, upravnik, gospodar; kod Rimljana: titula namesnika pojedinih pokrajina koji su bili pod vlašću prefekata ili egzarha; u crkvenom pravu: načelnik konventa, svešteničkog kolegijuma ili zadužbine (u katoličkoj crkvi); upravitelj visoke škole, naročito univerziteta. (lat.)

Prevedi rektor na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

raketar | reaktor | reaktori | rektori