regresirati se | srpski leksikon

1. regresirati se

glagol

Naplatiti se, naknaditi sebi pričinjenu štetu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci