redif | srpski leksikon;

redif

muški rod

Definicija:

Rezervna turska vojska koja je pozivana samo za vreme rata, a podležala vojnoj obavezi 15 godina; supr. nizam. (tur.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Radičević | radovi | ratovi | redifa | redov | redova | redovi | ritav | ritovi | rođaštvo | RTV | rtovi | RTF | rutav | rutavče | rutva

Reč dana

mineralocorticoid

imenica, medicina

uzusfruktus

muški rod, pravo (nauka)

Johore

imenica, geografija

clavecin

muški rod, muzika

26.05.2022.