ratovi | srpski leksikon

1. ratovi

množina

Oružani sukobi većih razmera.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Radičević | radovi | redif | redifa | redov | redova | redovi | ritav | ritovi | rođaštvo | RTV | rtovi | RTF | rutav | rutavče | rutva