rapsod | srpski leksikon

1. rapsod

muški rod

Onaj koji pojedine pesme ili odeljke pesama sastavlja u celinu; putujući narodni pevač kod starih Grka koji je stare junačke pesme, naročito Homerove, spajao u veće celine i javno pevao ili kazivao narodu, slično našim guslarima. (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ripost | riposta

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci