radioautografij ... | srpski leksikon

radioautografija

ženski rod

Definicija:

Ispitivanje nagomilavnja radioaktivnih materija i njihove razdeobe u biljnom i životinjskom tkivu pomoću fotografskih ploča i filmova (mnogo se primenjuje u medicini, mikrobiologiji i dr.). (lat.-grč.)

Reč dana

siffleur

imenica,

Miroč

muški rod, geografija

Nacktsohlen-Rennmäuse

množina, životinja

senseur

muški rod, elektrotehnika

14.08.2022.