radikal | srpski leksikon

1. radikal

muški rodhemija

Osnova baza i kiselina, jednostavna ili složena materija koja sa drugom nekom materijom može da obrazuje kiselinu ili bazu; hemijska grupa atoma koja nepromenjena prolazi iz jednog hemijskog jedinjenja u drugo, ali koja ne može samostalno da postoji.

radikal | srpski leksikon

2. radikal

muški rod

Čovek koji teži za korenitim menjanjem ili uništavanjem nekog stanja, napredan čovek, naročito u politici i sl. (up. radikali).
Pobornik radikalizma.

radikal | srpski leksikon

3. radikal

muški rodmatematika

Broj ili izraz iz kojeg se vadi koren, potkorena veličina. Znak korena koji označava vađenje korena iz broja ili algebarskog izraza.

Prevedi radikal na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

radikali | radikula | retikil