propodevtika | srpski leksikon

1. propodevtika

ženski rod

1. Priprema, prednaobrazba, upoznavanje osnova neke nauke radi sticanja nužnog predznanja za bavljenje tom naukom;
2. Naziv za nastavni predmet u gimnaziji (obuhvata psihologiju, logiku i uvod u filozofiju) (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

propedevtika | propedevtički