prefacio | srpski leksikon;

prefacio

muški rod

Definicija:

Predgovor, uvod; kod katolika: molitva zahvalnica (između prinošenja žrtve i pretvaranja u telo i krv Hristovu).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

parafiza | pervaz | pravo seče | pravosuđe | pravce | prvaci | prevazići | preves | preveseo | prevoz | prevući se | prefiso | privići se | privući se | provoz | provući se | profaza | profes

Reč dana

lens

imenica, botanika

mekler

muški rod, finansije

Ischim

imenica, geografija

cactus

muški rod, botanika

19.05.2022.