poravnavanje | srpski leksikon

1. poravnavanje

imenica

poravnavanje | srpski leksikon

2. poravnavanje

imenicaračunari

1. Sposobnost glave čvrstog diska da bez greške čita i upisuje podatke.
2. Položaj teksta u odnosu na levu i desnu marginu, kao što je "centriran", "levo poravnat" i sl.
3. Raspoređivanje grafičkih objekata, način na koji se grafički objekti poravnavaju centrirani, po levoj ivici, po desnoj ivici, po gornjoj ivici ili po donjoj ivici.

Prevedi poravnavanje na:

engleski