poligonometrija | srpski leksikon

poligonometrija

ženski rodmatematika

Definicija:

Merenje mnogougaonika, nauka o premeravanju pravolinijskih figura sa više od tri strane.

Reč dana

dysentery

imenica, medicina

venipunktura

ženski rod, medicina

Webspace

ženski rod, računari

rhénium

muški rod, hemija

11.08.2022.