piperidin | srpski leksikon

1. piperidin

muški rodhemija

Materija koja se nalazi u biberu, kao sastojak pipereina; bezbojna tečnost koja miriše kao biber.