perjurijum | srpski leksikon

1. perjurijum

muški rodpravo (nauka)

Kriva zakletva, krivokletstvo.