pericistitis | srpski leksikon

1. pericistitis

muški rodmedicina

Perikistitis, zapaljenje, upala trbušne opne (grč.)