peon | srpski leksikon

1. peon

muški rodlingvistika

Stih-igrač, četvorosložna stihovna stopa u kojoj su 3 sloga kratka a 1 dug, pojavljuje se u 4 razna oblika, koji se nazivaju prema mestu dužine: prvi peon: -UUU, drugi peon: U-UU, treći peon: UU-U, četvrti peon: UUU-. (grč.)

peon | srpski leksikon

2. peon

muški rod

Seljak u Latinskoj Americi koga nemilosrdno iskorišćavaju veleposednici (šp.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pan | pana | pano | Panč | Pančić | Pančo | paun | paučina | pećina | pean | PEN | pena | peni | pečen | peščan | peščano | pižon | PIN | pina | pino | Pinoče | pinč | pion | pioni | p.n.e | poen | poeni | poni | ponići | ponoć | po noći | ponuđač | pončo | poučan | poučno | pun | punđa | puna čaša | puni | puno | punoća | punč | punš | pučina | Pučini | pušiona