pentafonijum | srpski leksikon

1. pentafonijum

muški rodmuzika

Komad udešen za pet glasova. (grč.)