patinirati | srpski leksikon

1. patinirati

glagol

Bakru ili tuču veštačkim putem dati mrku ili zelenu boju, kakvu imaju antička umetnička dela; up. patina. (lat.)