partipri | srpski leksikon

1. partipri

muški rod

Unapred utvrđeno mišljenje i gledište, unapred donoseno rešenje.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pret-a-pore | pričati priče | pričati priču | pruža otpor