paralela | srpski leksikon

1. paralela

ženski rodmatematika

Paralelna crta, linija, usporednica. (grč.)
Jedna od dveju ili više paralelnih pravih.

paralela | srpski leksikon

2. paralela

ženski rod

1. Zamišljena crta, linija na zemaljskoj kugli kojoj su sve tačke jednako udaljene od ekvatora, uporednica;
2. Književno delo istog sadržaja a drugačije obrade, inačica;
3. Poredba, poređenje (grč.)

Prevedi paralela na:

engleski | francuski | nemački

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci