palestra | srpski leksikon

1. palestra

ženski rod

Rvalište, škola rvanja, škola za mačevanje, mesto za gimnastička vežbanja kod starih Grka i Rimljana. (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pilastar | pilaster | plastičar | poliester