ortografika | srpski leksikon

1. ortografika

ženski rod

Nauka o pravilnom pisanju, o pravopisu. (grč.)