orto | srpski leksikon

orto

prefiks

Definicija:

Predmetak u složenicama sa značenjem: prav, pravi, pravilan; upravan. (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ožariti | oo-art | orada | orade | orati | Ord | ordo | oreada | oreade | oržada | Orid | ort | orta | oružati | Ohrid | očarati

Reč dana

pummelo

imenica, botanika

idiot

muški rod, teatar

Seil

imenica,

sanieux

pridev, medicina

12.08.2022.