mikromanija | srpski leksikon

1. mikromanija

ženski rodmedicina

Bolesno potcenjivanje samog sebe, naročito kod melanholije, staračke izlapelosti i dr. (supr. psih. megalomanija); uobraženje da se telo smanjilo i skupilo, ludilo smanjivanja.

Prevedi mikromanija na:

engleski | francuski