mikrokosmos | srpski leksikon

1. mikrokosmos

muški rod

Svet u malome, jedan mali dao sveta ukoliko se on može posmatrati kao donekle zaseban svet, kao umanjena slika velikog sveta ili makrokosmosa, sveta uvelikome; naročito, od Pracelzusa, tako se zove čovek kao centar makrokosmosa; u najnovijoj fizici: atom.

Prevedi mikrokosmos na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

makrokozmos | makrokosmos | mikrokozmos