mezotron | srpski leksikon

1. mezotron

muški rodfizika

Teški elektron sa masom otprilike nekoliko stotina puta veće od mase običnog elektrona, mezon.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

mesožderni | mostarina

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci