metoh | srpski leksikon;

metoh

muški rod

Definicija:

1. Zemljoradničko naselje nekog manastira u kome su živeli sami monasi i obrađivali zemlju;
2. U srednjevekovnoj Srbiji: mala crkva i pored nje malo zemlje sa stanom za monahe;
3. docnije: Svaki manastir koji su ktitoripriložili nekom većom manastiru i položili ga njegovoj upravi.
4. danas: svako imanje jednog manastira koje je udaljeno od njega. (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ma da | mada | mat | mata | mati | Matić | Mahdi | mačeta | mašta | ma šta | ma što | međiti | med | meda | medio | Mediči | Medo | met | meta | metač | metež | meteži | meteo | meto | mečati | mečet | mešati | MIDI | mit | miti | Mitić | mito | mišićat | moći otići | moda | modo | možda | mot | motač | moto | močiti | mošt | mošti | MT | MTO | muda | mudo | mueda | muta | mutež | mučiti

Reč dana

mineralocorticoid

imenica, medicina

uzusfruktus

muški rod, pravo (nauka)

Johore

imenica, geografija

clavecin

muški rod, muzika

26.05.2022.