marka | srpski leksikon

1. marka

ženski rod

1. Granica sreza ili oblasti;
2. Znak, belega, obeležje, oznaka; žig; poštanska vrednost koja se lepi na pisma i uputnice; raboš, tantuz; znak (ili žig) neke trgovačke kuće ili robe.

marka | srpski leksikon

2. marka

ženski rodfinansije

Novac u SR Nemačkoj i Finskoj = 100 pfeniga.

marka | srpski leksikon

3. marka

ženski rodsleng, dijalekt

Prenosno: važna ličnost, autoritet.

Prevedi marka na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Mađarica | margo | Marica | Marko | marok | Maroko | merak | merica | merka | mrak | mrežica | mrk | mrko | mrc | murga