manevarka | srpski leksikon

1. manevarka

ženski rodželeznica

Manja lokomotiva koja vrši manevre na stanici (fr.)