malagma | srpski leksikon

1. malagma

ženski rodmedicina

Sredstvo za omekšavanje, obloga, sredstvo za uminjivanje bola, zavoj koji ublažava bol.