magistratura | srpski leksikon

1. magistratura

ženski rod

1. Upravno nadleštvo, upravna vlast, poglavarstvo; poglavarsko dostojanstvo.
2. Upravno dostojanstvo;
3. Ispit za zvanje magistra nauka;
4. Treći stepen nastave na fakultetima i visokim školama (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci