limfoza | srpski leksikon

1. limfoza

ženski rodanatomija

Obrazovanje (ili stvaranje) limfe u limfnim sudovima.