latitudinarizam | srpski leksikon

1. latitudinarizam

muški rod

Širokogrudost, slobodoumnost; labavost u pitanjima morala.