laborirati | srpski leksikon

1. laborirati

glagol

Raditi; hem. lučiti, destilovati, topiti; med. trpeti, bolovati, ležati od bolesti. (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci