korduan | srpski leksikon

1. korduan

muški rododevanje

Pomoću ruja uštavljena ovčija ili kozija koža, šagrinirana, služi za izradu finije obuće, galanterijske robe i za povezivanje knjiga (naziv po španskom gradu Kordovi, gde su je izrađivali Mavri); kordovan.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci